Skip to main content
x

Onderhoud van uw ketel

Bereken meteen uw prijs en kies zelf datum en tijdstip

Directe prijsopgave
Kies zelf datum en tijdstip
Uitgevoerd door een expert

Bereken meteen uw prijs

Stookolieketel
Gasketel

Goede redenen om uw onderhoud te boeken bij Van den Broeck Technics

Kies datum en tijdstip

Kies datum en tijdstip

Kies zelf datum en tijd die voor u het beste uitkomt. Wij zijn ook beschikbaar tijdens de winter.

Freedom - no contract

Geen contract

Een onderhoudscontract is bij ons geen vereiste. Wel sturen we je een vrijblijvende herinnering wanneer het volgende onderhoud verplicht is.

Correct execution by an expert

Correcte uitvoering

We zijn niet weg binnen de 15 minuten. Onze experten zorgen ervoor dat het onderhoud correct uitgevoerd wordt.

Pay afterwards

Betalingen

Betaal de hoofdsom pas nadat het onderhoud uitgevoerd is - bij ontvangst van de factuur.

Onze technici beschikken allen over de nodige vakbekwaamheid en erkenningsnummers. Tevens scholen zij zich periodiek bij om een feilloze service te verzorgen. Als volledig VCA gecertificeerd bedrijf, staan we garant voor een veilige uitvoering van alle werkzaamheden.

 

VCA Cerga Informazout Buderus Weishaupt

Nog vragen? Contacteer ons

Contactformulier

The Van den Broeck-Technics team

Veelgestelde vragen

Ja, het is wettelijk verplicht om uw centrale verwarmingsketel te laten onderhouden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten verwarmingsinstallaties:

 • Ketels die werken op stookolie (mazout) moeten een jaarlijks onderhoud krijgen;
 • Stooktoestellen op aardgas moeten slechts om de twee jaar een onderhoudsbeurt krijgen.

Dit is wettelijk vastgelegd bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006.

Uw ketel periodiek laten onderhouden levert alleen maar belangrijke voordelen op:

 • Het rendement van uw ketel blijft optimaal;
 • Een goed onderhouden verwarmingsketel kent een langere levensduur en is minder vatbaar voor onverwachte defecten en pannes (en bijgevolg, onverwachte kosten);
 • Met een goed onderhouden installatie bespaart u zo’n 8 tot 10% op uw energiefactuur;
 • U bent volledig in orde volgens de wettelijke verplichtingen.
 • Uw eigen veiligheid wordt gegarandeerd. Door uw ketel goed te onderhouden vermindert u namelijk het gevaar van koolstofmonoxide (CO), een gas dat gevormd wordt wanneer de brandstof niet volledig verbrandt. De kans op een CO-vergiftiging is groter bij een niet goed onderhouden installatie.

Huurt u een woning? Dan bent u als gebruiker van uw centrale verwarming zelf verantwoordelijk voor het onderhoud, en niet de verhuurder.

Als huurder bent u verplicht uw verwarming in goede en veilige staat te houden en een onderhoud te laten uitvoeren door een erkend technicus binnen een wettelijk bepaalde termijn (afhankelijk van uw verwarmingsinstallatie). Bovendien dient u bij het betreden van uw nieuwe huurwoning de laatste twee reinigings- en verbrandingsattesten op te vragen bij de verhuurder en die bij te houden. Ook bezorgt u na elk onderhoud een kopie van die attesten aan de verhuurder.

Als verhuurder heeft u echter ook enkele verplichtingen. Ten eerste moet u de (nieuwe) centrale verwarming laten keuren door een erkend technicus vóór de eerste ingebruikname door de nieuwe huurder. Het keuringsrapport en bijbehorende verbrandingsattest moeten beschikbaar worden gesteld aan de huurder, zolang het toestel in die staat in gebruik is.

Wat het onderhoud betreft, moet de verhuurder de duplicaten van de laatste twee verbrandings- en reinigingsattesten bijhouden en ter beschikking stellen van de huurder.

Tot slot moet de verhuurder van een woning ook volgens een bepaalde termijn een verwarmingsaudit laten uitvoeren. Dit is een grondig onderzoek van de verwarmingsinstallatie waarbij het rendement wordt nagekeken en onderzocht wordt of de grootte van de ketel wel geschikt is voor de warmtebehoeften van de woning. Deze audit is verplicht voor centrale stooktoestellen in woningen, kantoren, commerciële gebouwen, etc. Voor afzonderlijke verwarmingstoestellen zoals kachels en elektrische toestellen is dit niet verplicht. Ook centrale stooktoestellen met een vermogen van minder dan 20kW vallen buiten de wettelijke auditregelingen. De frequentie van zo’n audit is bovendien afhankelijk van de brandstof en het vermogen van de verwarmingsinstallatie (zoals vermeld op het kenplaatje van uw ketel).

Het meest recente verwarmingsauditrapport dient de verhuurder bij te houden zolang het toestel in gebruik is, en dat ook spontaan bezorgen aan de huurder van de woning.

Ja, enkel een gecertificeerde technicus of een geschoolde vakman met een erkenningsnummer mag het onderhoud en nazicht van uw verwarmingsinstallatie uitvoeren. Een erkend technicus volgens de kwalificatieregels betreffende verbrandingscontrole en onderhoud van het verwarmingstoestel van de Vlaamse Overheid kunt u herkennen aan het erkenningsnummer (vermeld op het verbrandingsattest).

Wij leveren u na elke onderhoudsbeurt een officieel reinigings- en onderhoudsattest. Zo bent u zeker van een degelijk en veilig onderhoud.

Bij het onderhoud van een centrale verwarmingsketel voert de onderhoudstechnieker vier verschillende werkzaamheden uit:

 • Een controle en grondige reiniging van de schoorsteen of rookgasafvoer;
 • Een controle en reiniging van de algemene staat van het verwarmingstoestel;
 • Een controle van de verluchting van het stooklokaal en de aanvoer van de verbrandingslucht;
 • Een controle van de verbrandingswaarden via een rookgasanalyse.

Afhankelijk van de brandstof waarop uw verwarmingsinstallatie werkt, moet een onderhoud jaarlijks of om de twee jaar worden uitgevoerd:

 • Ketels die werken op stookolie met een vermogen vanaf 20kW moeten een jaarlijks onderhoud krijgen;
 • Stooktoestellen op aardgas met een vermogen vanaf 20kW moeten slechts om de twee jaar een onderhoudsbeurt en keuring krijgen.

Bij Van den Broeck Technics spreekt u de onderhoudsbeurt af in slechts enkele klikken! Via de website kunt u gemakkelijk en snel een afspraak maken. U kiest zelf de datum en het tijdstip waarop een van onze erkende onderhoudstechniekers bij u kan langskomen. Wij zorgen ervoor dat we op het afgesproken tijdstip aan uw deur staan!

Een jaarlijks onderhoud op een centrale verwarmingsketel op stookolie (mazout) kan tot wel twee uur in beslag nemen, terwijl u voor een tweejaarlijks onderhoud op een centrale verwarmingsketel op aardgas rekening mag houden met ongeveer één uur.

De kost van een onderhoud is afhankelijk van uw soort ketel (stookolieketel of gasketel), het merk (in het geval van gasketels), het vermogen (<70KW of >70KW) en de plaats waar u woonachtig bent.

Via onze online tool kunt u meteen gemakkelijk de prijs berekenen van een onderhoud van uw ketel, zo komt u niet voor verrassingen te staan. De hoofdsom van het onderhoud betaalt u pas nadat het onderhoud door een van onze experten is uitgevoerd, bij ontvangst van de factuur.

Het systeem is zo opgesteld dat je enkel gemeentes kan selecteren waarin wij actief zijn. Je kan de lijst van gemeentes ook raadplegen op deze pagina.